Printr-o baie de sânge nevinovat, Republica Socialistă România este înlocuită cu o republică bananieră a unui capitalism sălbatic controlat de membri eşaloanelor 2 şi 3 ale PCR şi Securităţii, spre folosul lor şi spre nenorocirea Naţiunii Române.
După 25 de ani, ne privim în oglinda Istoriei şi descoperim chipul unei Românii bolnave, rătăcită la margine de Europa, într-o mahala a ratării în care credinţa curată, munca cinstită şi bunul simţ au fost de mult izgonite de întunecaţii demoni ai fariseismului, ai hoţiei şi ai nesimţirii. Lumina sufletului românesc îşi mai află loc de odihnă şi rodire doar în acei români curajoşi şi încă prea puţini care aleg să sfideze sistemul şi să rămână credincioşi lui Dumnezeu şi loiali propriei lor demnităţi.
Chipul bolnav al României anului de graţie 2014 d.Hr. - an ce se pregăteşte, în câteva ore, să moară pentru noi şi să renască pentru Istorie - se descrie însă cu adevărat nu prin cuvinte poetice şi triste. Cifrele şi numai cifrele reci ale statisticilor oficiale au puterea să înfăţişeze grozăvia dezastrului nostru naţional şi ne provoacă o durere cu atât mai mare cu cât ea izvorăşte nu din lamentările sufletului, ci din analiza limpede a minţii. Să luăm aminte:
Datoria externă a României pe termen lung este de 77.447,5 milioane Euro (în oct. 2014), iar datoria externă a României pe termen scurt este de 18.593,1 milioane Euro (în oct. 2014).
Procentul de cetăţeni români supuşi riscului de sărăcie şi excluziune socială în România este de 40,4% din totalul populaţiei (locul 2 în U.E., după Bulgaria, conform Eurostat).
Rata şomajului în România este de 5,57%, cu un număr de şomeri de 468.849 de persoane, din care peste o treime cu vârsta între 18 - 35 ani (în noiembrie 2014).
Rata de abandon şcolar în România, pentru elevi cu vârsta între 14 şi 18 ani este de 19% (media europeană este de 15%), procent care ne situează pe primul loc în U.E. Bugetul alocar pentru educaţie de România este de 3,4% din PIB, cel mai mic din U.E., în comparaţie cu media de 8% din U.E. 
Conform rapoartelor Comisiei Europene, România ocupă primul loc în rândul ţărilor europene afectate de... (articol integral -ADEVĂRUL-)