sâmbătă, 18 aprilie 2020

Dumnezeu S-a îmbrăcat în mânie și ne ucide fără milă…


O picătură de credință, cât un bob de muștar, ne-a învățat Hristos să avem și nimic nu ne-ar fi fost cu neputință (Matei 17, 20), dar ne-am rătăcit și în veacul nebuniei noastre, o creatură microscopică, infinit mai mică decât firimitura de credință la care eram chemați, ne ucide, într-un chin pe măsura muntelui de răutate în care ne-am transformat viața.

Golul din suflete noastre a devenit o realitate fizică...
Bisericile sunt goale, după chipul goliciunii noastre sufletești, a episcopilor, preoților și diaconilor, căci suntem fățarnici și am lăsat osteneala părților grele ale Legii: judecata, mila și credința. (Matei 23, 23) Ne-a dăruit Hristos să fim păstorii poporului Său, dar prin păcatele noastre, am închis împărăția cerurilor înaintea oamenilor. (Matei 23, 13) La vreme de pedeapsă, iată, Dumnezeu ne-a lipsit de popor și ne lasă singuri în altare, îmbrăcați în slava deșartă pe care am iubit-o mai mult decât pe El și cu adevărat vedem că suntem niște morminte văruite, pe din afară frumoase, dar înăuntru pline de toată necurăția. (Matei 23, 27)
Bisericile sunt goale, iar noi, episcopi, preoți și diaconi, am ajuns chipul pedepsei pe care Dumnezeu a trimis-o asupra neamului nostru rătăcit. Suntem păstori nebuni care nu mai umblăm după oaia cea pierdută, nu mai căutăm pe cea rătăcită, nu o mai vindecăm pe cea rănită, iar pe cea sănătoasă nu o mai hrănim cu cele ale credinței. Ne umplem pântecele cu grăsimea turmei. Suntem păstorii cei răi, că am lăsat turma în părăsire și sabia va lovi brațul și ochiul nostru, iar brațul nostru se va usca și vom rămâne orbi. (Zaharia 11, 16)
Casele voastre, creștinilor, sunt goale și stați singuri în ele, cuprinși de frică și de amăgire. Duhul lui Dumnezeu nu mai este în ele și nici în voi, alungat de uciderea pruncilor în pântecele mamei, de lăcomia după cele ale trupului, de minciuna în care ați ales să trăiți. Acum, vedeți nenoricirea care este asupra voastră, sub varga aprinderii Lui, că a ridicat Dumnezeu zid împotriva voastră și v-a înconjurat de venin și de zbucium... (Plângerile lui Ieremia 3, 1,4)


Când ați fost împreună cu ceilalți, nu ați știut cum să-i iubiți. Acum, Dumnezeu a îngăduit dorința voastră și sunteți singuri, cum singuri ați fost în răutatea voastră față de semeni.
Acum, moartea sufletească a adus asupra noastră moartea fizică și totuși, nu ne căim și privim la molima care a cuprins lumea, fără să înțelegem că răutatea noastră a creat-o. Căutăm scăpare acolo unde nu este decât iluzie și zicem că păcat nu avem, ne amăgim și adevărul nu este în noi. (I Ioan, 1, 8)
Frica ne-a cuprins și aceasta este plata lipsei de iubire. Am uitat să iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră, cu tot sufletul nostru şi cu tot cugetul nostru, și iubind pe Dumnezeu, să iubim pe aproapele nostre ca pe noi înșine. (Matei 22, 37, 39)

Dacă aveam iubire curată, nu ne-ar fi fost frică. În iubire nu este frică, doar în cel lipsit de iubire desăvârșită este frica ce are cu sine pedeapsa. (I Ioan 4, 18)

Iubirea în care am trăit este rătăcire și în acest veac, primim pedeapsa care însoțește rătăcirea. Am trăit iubind trupul și am făcut din trup un idol și ne-am închinat lui. Am crezut că din ceea ce este stricăcios poți aflat viață veșnică. Am trăit iubind orgoliile noastre și am stricat lumea noastră. Am crezut că suntem demiurgi atotputernici și că ne este îngăduit să reașezăm ordinea tainică a Universului după mintea noastră rătăcită.

L-am cunoscut pe Dumnezeu, dar nu L-am slăvit ca pe Dumnezeu, nu I-am mulțumit pentru viața și darurile minunate pe care ni le-a dăruit, ci ne-am rătăcit în gândurile noastre și inima noastră nesocotită s-a întunecat. (Romani I, 21)

Întunericul a cuprins lumea noastră, bisericile noastre, casele noastre și pedeapsa a și venit peste noi, că am cugetat greșit despre Dumnezeu, ne-am închinat la idolii acestei lumi, am fost vicleni și am disprețuit tot ce este sfânt. (Cartea Înțelepciunii lui Solomon 14, 30)

...însă Hristos cel Înviat ne așteaptă, cu milă și cu îndurare. Înaintea ochilor noștri, în Hristos, se află Calea, Adevărul și Viața... (Ioan 14, 6) ...doar să alegem a ne întoarce la Hristos.

În Sfintele Paști din Anul Domnului 2020, plăcerea pântecului trebuie lăsată, glasul de fariseu trebuie să tacă și în lacrimi să ne bucurăm de Înviere, căindu-ne de rătăcirea noastră.

Acum a venit vremea, cu adevărat, să ne păzim în dragostea lui Dumnezeu și să așteptăm mila Domnului nostru Iisus Hristos, spre viaţă veşnică... (Iuda 1, 21)

...și în această așteptare sfântă, să regăsim puterea de a-L urma pe Hristos, după cuvântul Său:

„În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea.” (Ioan 16, 33)

HRISTOS A ÎNVIAT!


sâmbătă, 25 mai 2019

Române, mergi la vot și votează creștinește!Vă ofer spre lectură un articol pe care l-am publicat în 2016, cu ocazia alegerilor parlamentare, dar al cărui conținut este valabil la orice scrutin electoral.

***

Preotul nu face politică de partid, iar Biserica rămâne neutră față de viața politică în măsura în care politicienii respectă poruncile lui Dumnezeu. Totuși, preotul are datoria de a promova un anumit arhetip de om politic – omul politic creștin.

În temeiul acestui arhetip – prin om politic creștin înțelegând politicianul care respectă, în viața personală și în activitatea lui publică, poruncile lui Dumnezeu – trebuie să votăm și să alegem membri viitorului Parlament al României.

Prin urmare, te îndemn, creștine, să votezi candidații despre care ai convingerea că respectă poruncile dumnezeiești și să nu-i votezi pe acei candidați care încalcă aceste porunci.

Cum folosim poruncile dumnezeiești pentru a afla pe cine să votăm sau să nu votăm la aceste alegeri:

Să începem cu Cele 10 Porunci:
Porunca I – Eu sunt Domnul Dumnezeul Tau; sa nu ai alți dumnezei afară de Mine.Politicianul care se închină lui Mamona – demonul banilor – încalcă această poruncă. Nu votați acei candidați despre care aveți convingerea că și-au făcut averea prin jefuirea banilor publici, banilor europeni, sărăcind Țara și Națiunea noastră. Nu votați acei candidați care se află în conflict cu justiția lumească pentru că au furat, au corupt ori s-au lăsat corupți pentru bani, căci ei nu se închină lui Dumnezeu, ci demonilor acestei lumi.

Porunca II – Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemanare, nici să te închini lor.Politicianul care neagă credința creștină, care se închină, pentru putere și avere, unor idoli străini și este membru în organizații oculte care au ca unic scop să controleze arbitrar și demonic viețile oamenilor, se închină la chip cioplit. Nu votați acei candidați care au conspirat pentru sărăcirea și distrugerea Țării, a tradițiilor și civilizației românești.

Porunca III – Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. Politicianul care a batjocorit credința creștină, prin vorbe sau și mai grav, prin fapte, a luat numele lui Dumnezeu în deșert și nu trebuie votat. Nu votați acei candidați care au batjocorit credința noastră creștină, au promovat în agora cetății valori incompatibile cu creștinismul sau au încercat să-i cumpere pe creștini prin danii din bani furați, crezând că așa vor avea ocrotirea lui Dumnezeu.

Porunca IV - Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește. Politicianul care a nesocotit tradițiile și sărbătorile creștine, care a promovat tradiții străine de duhul creștinesc, care a batjocorit, prin vorbă și prin faptă, sărbătorile creștine, nu trebuie votat. Nu votați acei candidați care au nesocotit participarea la Sfânta Liturghie sau au încercat să transforme participarea lor la slujbele Bisericii în acțiune electorală. Ei au nesocotit ziua Domnului și nu merită votați.


Porunca V – Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți ani să trăiești pe pământ. Politicianul care și-a uitat părinții sau le-a nesocotit învățătura morală creștinească, nu trebuie votat. Politicianul din a cărui vină, prin faptele comise în activitatea politică, bătrânii noștri de la sate mor cu zile, în uitare și sărăcie, nu trebuie votat. Politicianul din a cărui vină, copiii își părăsesc părinții, bătrâni și bolnavi, pentru că pleacă în țări străine, în căutarea prosperității pe care nu o pot găsi acasă, nu trebuie votat.
Porunca VI – Să nu ucizi. Politicianul care îndeamnă femeile românce să comită avort, nu trebuie votat. Politicianul din a cărui vină sărăcia a cuprins familiile românești, smintind femeile românce și ispitindu-le să comită avorturi, din teamă că nu ar avea cu ce să-și crească pruncii, nu trebuie votat. Politicianul care a implicat Armata Țării în războaie, altele decât cele de apărare, în care au murit fără de folos, oșteni români, nu trebuie votat, căci de moartea lor, acest politician este vinovat.
 Porunca VII – Să nu fii desfrânat. Politicianul care și-a destrămat familie, prin desfrânare, nu trebuie votat. Politicianul care trăiește în desfrânare, nesocotește Taina Cununiei și batjocorește familia, nu trebuie votat, căci acest politician nu poate fi un model pentru tinerii Națiunii noastre.
Porunca VIII – Să nu furi. Politicianul care a furat din banii publici și banii europeni, sărăcind Țara și Națiunea noastră, nu trebuie votat. Politicianul anchetat, judecat, condamnat pentru că a furat sau a corupt/s-a lăsat corupt, jefuind averea Țării, nu trebuie votat. Dacă vom alege niște hoți în Parlamentul Țării, Națiunea noastră nu va avea viitor și va fi iarăși jefuită.
Porunca IX – Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. Politicianul care a mințit, fie la judecată, fie când a depus jurământ în fața Țării, la început de dregătorie lumească, nu trebuie votat. În Parlamentul Țării trebuie să fie auzit adevărul, iar nu minciuna care otrăvește suflete și risipește pacea dintre noi.

Porunca X – Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău. Politicianul care și-a folosit dregătoria lumească pentru a jefui averea publică – avere care este a Națiunii – poftind la cele ce nu sunt ale lui, nu trebuie votat. Politicianul care mereu a umblat să fure din cele ale semenilor săi, în dregătoria lui publică, este un dușman al aproapelui său și nu trebuie votat.

Să continuăm cu Fericirile:
Fericiți cei săraci cu duhul, că acelora este Împărăția cerurilor. Politicianul care este orgolios și plin de patimi, care nu-și golește duhul, nu-l sărăcește de toate acestea, nu trebuie votat. Un politician orgolios și cu sufletul încărcat de patimi, dacă va fi ales în Parlamentul Țării, nu va fi loial decât lui însuși și va nesocoti interesele Națiunii și Statului nostru.
Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Politicianul care nu a cunoscut, la nivel personal, suferința mântuitoare sau care nu poate și nu vrea să cunoască și să aline suferința semenilor săi, nu trebuie votat. Un parlamentar care este inacapabil să înțeleagă ce este suferința, va spori răul și suferința în Țară. În Parlamentul Țării trebuie să alegem oameni care cunosc ce este suferința și au voința de a alina și vindeca suferința poporului.
Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. Politicianul blând este un om care a trăit cinstit, este generos, fuge de minciună și caută mereu să facă binele. Politicianul care fură, minte, jefuiește averea Statului, corupe și se lasă corupt, nu este un om blând, pentru că sufletul lui este plin de răutate. Un astfel de politician nu trebuie votat. În Parlamentul Țării trebuie să alegem oameni blânzi, doritori să facă binele pentru ca acest bine să cuprindă Țara.
Fericiți cei ce flămânzesc și însetoșează de dreptate, că aceia se vor sătura.Politicianul care a făcut nedreptate – prin hoție, corupție, minciună, trădare etc. – nu trebuie votat, căci lui îi este străină dreptatea lui Dumnezeu. Politicianul care face nedreptate nu trebuie să ajungă în Parlamentul Țării, căci acolo nedreptatea lui va infesta întreaga Țară, prin legi nedrepte. În Parlamentul Țării trebuie să alegem oameni care au simțul datoriei și al dreptății, pentru ca legile făcute de ei să fie niște legi drepte și folositoare Țării.
Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Politicianul care fură, minte, corupe, jefuiește Țara, nu are milă de cei pe care îi conduce, este un dregător nemilostiv și deci, nu trebuie votat. Un parlamentar nemilostiv este un rău pentru Țară și prin urmare, politicienii nemilostivi nu trebuie votați. Din Parlamentul Țării trebuie să izvorască milă și deopotrivă dreptate pentru cetățenii Statului nostru.
Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Politicianul care împlinește poruncile lui Dumnezeu și prin aceasta îl iubește pe Dumnezeu și își iubește aproapele, este un om cu inima curată. Politicianul care nesocotește poruncile lui Dumnezeu, nu-L iubește pe Dumnezeu, nu-și iubește semenii și deci, nu trebuie votat. Un Parlament infestat cu oameni cu inima murdară, va fi un mare rău pentru Țara și Națiunea noastră. În Parlamentul Țării trebuie să alegem oameni curați cu inima, pentru ca și legile lor să fie neîntinate și drepte.
Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Politicianul care aduce dezbinare între noi, care alungă pacea socială, care ridică fratele împotriva fratelui, nu trebuie votat. Politicianul care implică Țara în războaie, altele decât cele de apărare a pământului Țării, a libertății și demnității noastre, nu trebuie votat. În Parlamentul Țării trebuie să alegem iubitorii de pace, pentru ca pacea să domnească între noi.
Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor.Politicianul care a renunțat să mărturisească dreptatea lui Dumnezeu, de frica prigonirii, de teamă că își va pierde averea și poziția socială, nu trebuie votat. În Parlametul Țării trebuie să alegem oameni care mărturisesc dreptatea lui Dumnezeu și nu au teamă de prigoană.
Fericiți veți fi când vă vor prigoni și vă vor ocărî, și vor zice tot lucrul rău împotriva voastră, mințind pentru Mine. Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri. Politicianul creștin nu se teme de prigoană, de ocara venită de la cei rătăciți și mărturisește mereu poruncile lui Dumnezeu, căutând plata pentru slujirea Națiunii și Țării nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. În Parlametul Țării trebuie să alegem oameni care iubesc pe Dumnezeu și nu se tem să-și asume poruncile dumnezeiești în activitatea lor politică. 
***
Cetățenii creștini ai Țării trebuie să meargă la votare și să voteze, călăuziți fiind în această alegere de poruncile lui Dumnezeu. În Decembrie 1989, au murit oameni pentru ca noi să avem dreptul de a ne alege conducătorii. Prin urmare, din respect pentru jertfa lor și din iubire pentru viitorul Neamului nostru, trebuie să mergem la votare și să alegem membrii viitorului Parlament al Țării!

Să facem această alegere în duhul creștinesc al iubirii de Dumnezeu, de semeni, de Neam și Țară! Române, mergi la vot și votează creștinește!
(sursa: ACTIVENEWS)