marți, 27 septembrie 2016

ActiveNews - „Cumințenia Pământului”, suta de euro a rușilor și prostul EuropeiRomânia noastră a ajuns tarlaua cu bălării de la marginea Europei, pe unde se joacă cu prostia în țărână, prin ambasadorii lor ratați și mediocri, cele două mari super-puteri ale lumii: SUA și Federația Rusă.

După ce ambasadorii SUA din teritoriile românești, de la Chișinău și București, ne-au spoit pe față, „din prietenie” (sic!), cu mizeria unor declarații și gesturi umilitoare – unul spune cinic că „Moldova nu e România!”, altul se trage-n poză, ilegal și imoral, cu „steagul” secesioniștilor maghiari – iată că a venit rândul Ambasadei Federației Ruse de la București să ne dea palme peste ceafă, ca la prostul clasei, prin „donația” de 100 de Euro făcută în contul achiziționării „Cumințeniei Pământului”.

Trebuie să vă spun că am o mare simpatie pentru Națiunea Rusă, poate și datorită faptului că bunicul meu a fost un rus cazac, militar în Armata Roșie, născut undeva în stepa rusească și crescut, se pare ca orfan, într-o casă de copii din Ismail (Basarabia). Am în mine sânge căzăcesc, dar am și o mare admirație pentru Ortodoxia Rusă, pentru cultura rusă, pentru puterea creatoare a Națiunii Ruse și pentru frumusețea acestei țări.

Cu toată aproape înrudirea de neam pe care o am cu Națiunea Rusă, eu nu uit că trei sferturi din mine este esență românească. Prin urmare, loialitatea mea față de Națiunea Română mă determină să spun că gestul făcut de Ambasada Rusiei la București este în egală măsură de cretin, stupid și fără alt rost decât să trezească o puternică antipatie, ca și declarațiile și acțiunile sus-amintite făcute de ambasadorii americani în teritoriile noastre.

(articol integral - ACTIVENEWS -)

* * *

- videoclipul care a însoţit donaţia -

marți, 13 septembrie 2016

ACTIVENEWS: „Binele” de mâine – statistici despre compromiterea criminală a viitorului copiilor noștri

Sursa foto: http://www.cartoonmovement.com


Fetița mea, Casiana Gabriela, este de acum elevă în clasa a V-a. Am însoțit-o la prima ei întâlnire cu atmosfera școlii gimnaziale, cu mult diferită de anii când Doamna Învățătoare ne întâmpina în clasă. Emoțiile fetiței mele s-au transmis sufletului meu, însă acolo, în intimitatea inimii mele, au aflat o mare tulburare provocată de gândul că viitorul copiilor mei este compromis, de peste două decenii, de o clică de politruci trădători, adevărați asasini ai națiunii noastre.
Acestă revoltă, amestecată cu o adâncă tristețe, mă determină să vă ofer, ca temă de meditație și deopotrivă, îndemn la luptă, câteva date statistice care, în felul lor rece, impersonal, dar obiectiv, ne descriu dezastrul cumplit în care se află școala românească în anul 2016 d.Hr.
Comisia Europeană: Raportul de țară pentru România (Februarie 2016)
Conform cu datele oferite de acest raport, „rata de părăsire timpurie a școlii rămâne în România la un nivel ridicat din cauza acordării unei atenții insuficiente acțiunilor de depistare și prevenire timpurie, a sărăciei și a unui grad scăzut de disponibilitate a programelor corective.”
Rata de părăsire timpurie a școlii afectează puternic locuitorii din mediul rural, populația de etnie romă și copiii cu nevoi speciale, iar sprijinul acordat părinților și profesorilor care lucrează cu elevi aflați în situații de risc ridicat este insuficient.  
Raportul Comisiei Europene precizează că „grupurile vulnerabile, cum ar fi romii și elevii din familiile sărace, continuă să se confrunte cu obstacole semnificative în ceea ce privește accesul la educație și finalizarea studiilor, mai ales în zonele rurale.” În ciuda progreselor înregistrate, 27 % din copiii romi continuă să fie școlarizați în unități de învățământ segregate de facto, astfel cum sunt definite în indicele de incluziune a romilor
Raportul statistic EUROSTAT (primul trimestru al anului 2016) 
Conform statisticilor EUROSTAT, România se afla, la începutul anului 2016, pe locul 3 în clasamentul privind abandonul școlar timpuriu în țările membre ale Uniunii Europene. În Uniunea Europeană, o situație mai gravă găsim în Spania (20,3%) și în Malta (20,1%), iar la nivelul continentului european, doar Turcia (36,6%) și Islanda (19,3%) se află într-o situație mai gravă.
Institutul Național de Statistică: Studiul ”Proiectarea Populației Școlare a României la orizontul anului 2060” 
Conform studiului elaborat de INS, la 1 ianuarie 2015, populația de vârstă școlară (0-23 ani) a fost de 5043,8 mii persoane, cu 328,7 mii persoane mai puțin față de... (articol integral ACTIVENEWS)