joi, 11 decembrie 2014

O Diplomă de Doctor în Sociologie - jertfă şi nădejde


Astăzi, 12 Decembrie 2014 d.Hr., Diana mea a ridicat de la secretariatul Universităţii din Bucureşti, Diploma prin care primeşte titlul de Doctor în Sociologie.


Teza de Doctorat a fost susţinută în data de 19 iunie 2013 d.Hr.. Titlul tezei: Impactul proiectelor sociale ale Bisericii Ortodoxe Române în comunităţile rurale din Judeţele Dolj şi Gorj. Coducătorul de doctorat a fost Profesorul Universitar Dr. Virgil Măgureanu, de la Facultatea de Sociologie din Bucureşti.


Diana mea a muncit cu seriozitate şi cu multă dragoste de Dumnezeu şi Biserică în realizarea acestei teze de doctorat. Am avut onoarea şi bucuria să o asist în activităţile de cercetare realizate în diferite comunităţi din Dolj şi Gorj.

Diana mea a acceptat să jertfească, în acest efort academic şi de cunoaştere, o mare parte din timpul pe care îl dăruia copiilor şi familiei, însă fără ca slujirea ei de mamă să fie afectată. A fost un efort imens, a fost o jertfă închinată lui Hristos şi Bisericii Sale.

Nădăjduiesc că titlul de doctor în sociologie o va ajuta pe Diana mea să obţină un loc de muncă unde toate câte a studiat şi a învăţat pe parcursul celor trei ani de doctorat - dar şi în anii de studiu la Facultatea de Teologie-Secţia de Asistenţă Socială, la Master în Managementul Proiectelor Internaţionale, în cadrul SNSPA ori în anii de pregătire ca formator atestat - să fie seminţele unor roade folositoare pentru oameni şi bineplăcute lui Dumnezeu. Nădăjduiesc că acest titlu de doctor în sociologie, va fi pentru Diana mea izvor de noi şi minunate puteri în slujirea lui Hristos şi a Bisericii Sale, în locul unde Dumnezeu va îngădui ca ea să muncească spre slava Lui, spre binele semenilor şi spre pacea duhovnicească a familiei noastre.

Diana mea şi-a făcut datoria faţă de societatea românească. Acum, eu sper că şi societatea românească îi va dărui locul binemeritat. Totuşi, mai presus de toate, nădejdea familiei noastre rămâne în Hristos!

SLAVĂ LUI DUMNEZEU PENTRU TOATE!

Niciun comentariu: