Teribila şi sângeroasa criză provocată de aceste migrări masive spre Uniunea Europeană ne obligă pe noi, europenii, să adoptăm cât mai urgent o soluţie, iar această soluţie, prin conţinutul ei, va exprima esenţa a ceea ce reprezintă, de fapt, U.E. şi cetăţenii săi.

Cred că cel mai sever test prin care se poate afla profilul moral al unui individ, al unei comunităţi, este acela de a-i cere să sacrifice substanţial din bunăstarea proprie pentru a ajuta nişte străini de neam, credinţă şi ţară, aflaţi într-o gravă situaţie de sărăcie, de boală, de calamitate. Supuşi la acest test de criza imigranţilor, europenii au exprimat, în aceste zile dramatice, două categorii de atitudini.

Pe de o parte, politicieni, lideri ai Bisericii, jurnalişti, activişti pentru drepturile omului, dar şi simpli cetăţeni din statele Europei au fost puternic sensibilizaţi de cumplita dramă a imigranţilor din Orientul Apropiat şi Africa,care încearcă cu disperare să se salveze în Uniunea Europeană, din calea războiului şi a sărăciei extreme. Mulţi europeni au fost impresionaţi de această sângeroasă criză umanitară şi s-au mobilizat pentru adoptarea unor soluţii. Au fost propuse măsuri imediate de ajutorare a acestor imigranţi, au fost organizate manifestaţii de stradă şi campanii în reţelele de socializare prin interemdiul cărora numeroşi europeni îşi exprimă disponibilitatea să găzduiască imigranţi în propriile case, entităţile de coordonare politică ale U.E. au decis repartizarea unor cote de imigranţi cărora ţările membre trebuie să le ofere azil, s-a făcut apel la solidaritatea umană, s-au făcut promisiuni, s-au luat angajamente etc.

Totodată, mulţi europeni şi-au reamintit că sunt creştini, asumându-şi însă, în încercarea lor sinceră de a-i ajuta pe refugiaţi, un creştinism "de telenovelă" definit printr-o milă lipsită de luciditate, o precaritate spirituală care face să eşueze şi să se denatureze orice faptă bună, conform înţeleptei ziceri că "drumul spre iad e pavat cu bune intenţii"! (articol integral BLOGURILE ADEVĂRUL)