miercuri, 1 mai 2019

Sfârșitul „simfoniei bizantine” - Biserica Ortodoxă Română și noile realități economice și politice ale începutului de secol XXI (partea I)


Sfârșitul „simfoniei bizantine”Biserica Ortodoxă Română și noile realități economice și politice ale începutului de secol XXI1.Situația relației dintre Biserică și Stat în state membre ale Uniunii Europene (dimensiunea juridico-financiară) Contextul național recent al discuției – declarații de presă:

Biserica trebuie să înţeleagă şi să aleagă. Trăim în secolul XXI. Este nevoie de bani, de foarte mulţi bani. Sunt subiecte pe care biserica probabil nu le îndrăgeşte, dar trebuie să găsim un compromis. Impozitarea Bisericii este o discuţie pe care am început-o în 2015 cu Patriarhul, nu într-un mod direct, dar am lăsat să se înţeleagă că undeva, cândva, într-un viitor foarte apropiat trebuie să discutăm despre acest subiect. Putem să găsim o formulă pe care şi Biserica să o accepte, şi populaţia să o primească foarte bine şi anume: trebuie să vedem care sunt acele activităţi cu caracter economic care pot fi impozitate. Ceea ce luăm de acolo, noi putem să lăsăm în continuare Bisericii să gestioneze, dar pe o zonă pe care noi, statul, o stabilim, adică de tip social.” (Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici – Iulie 2017, declarație pentru Digi24)

Biserica Ortodoxă Română plăteşte impozite la stat ca orice altă instituţie. Din punct de vedere fiscal, cultele religioase din România sunt tratate ca organizaţii de drept privat şi utilitate publică, fiind asimilate ca regim fiscal cu ong-urile, fundaţiile, asociaţiile sau alte organizaţii nonprofit.” (Patriarhia Română – Iulie 2017, răspuns la declarația ministrului de finanțe)

„Nu vorbesc despre o impozitare a Bisericii, doar în a sublinia mult mai bine şi mai clar rolul acesteia pe care îl are în societate vizavi de problemele cu caracter social. Adică, acele sume pe care statul teoretic al trebui să le ia rămân la Biserică. Nu le ia statul deloc, iar biserica de acei bani întreprinde activităţi cu caracter social pe care statul le menţionează şi anume: copii cu probleme, persoane cu dizabilităţi, oameni în vârstă. (...) 

Discutăm împreună care sunt acele activităţi pe care statul ar putea să....(le impoziteze n.r.), dar suma respectivă nu o ia statul şi rămâne la nivelul bisericii, pentru că Biserica a demonstrat foarte clar că mult mai bine gestionează acest tip de probleme. Statul a dovedit că este corigent la acest capitol, de a avea grijă de probleme sociale, iar biserica a făcut asta foarte bine în ultimii ani. (...) Astfel de acţiuni, să spunem, opresc acel curent negativ împotriva Bisericii. (...) Este vorba de o evidenţiere a unor sume de bani cu destinaţie clară către zona socială de care statul din păcate nu ştie de ani de zile (...) va exista o discuţie informală cu Patriarhul." (Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici – Februarie 2018, declarație pentru Antena 3)

„Propunerea ministrului nu este una de impozitare. Este o falsă perspectivă a ceea ce dumnealui a comunicat. Ministrul s-a referit doar la o mai accentuată folosire a activităţilor filantropice şi sociale a cultelor religioase din România, pentru ameliorarea unor stări disfuncţionale din societatea românească. Ministrul a apreciat implicarea Bisericii şi a spus că Biserica face asfel de acţiuni filantropice mai bine decât statul, dar că îşi doreşte o accentuare.” (Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române – Februarie 2018, declarație pentru MEDIAFAX).


1.1.Modele de relaționare Stat-Biserică. Conținutul relației Stat-Biserică în țările membre ale Uniunii Europene


Există 3 modele principale de relaționare Stat – Biserică:

Modelul 1: Separarea între Stat și Cultele religioase
Modelul 2: Biserici de stat sau Biserici dominante/favorizate de stat
Modelul 3: Biserici privilegiate (prin recunoașterea de către stat, în contextul în care alte culte nu sunt recunoscute)

Din perspectivă metodologică, relația Stat – Biserică se definește în funcție de:
  • definirea constituțional-juridică a regimului relației stat-culte (separare, cooperare, Biserică de stat sau dominantă etc.);
  • modalitatea de finanțare a cultelor (finanțare directă, indirectă, mixtă etc.);
  • locul și rolul religiei în spațiul public (laicitate activă – cu așezarea religiei în sfera privată; neutralitate „indiferen­tă” – în care statul se abține să așeze cultele într-un rol social specific; și neutralitate „pozitivă” sau „favorabilă”, în care statul recunoaște și susține activ prezența cultelor în spațiul public);
  • gradul de permisivitate al cadrului legislativ în privința recunoașterii cultelor minoritare și a noilor mișcări religioase (regim deschis tuturor cultelor sau regim incluziv vs regim de recunoaștere selectivă sau limitată; regim cu un singur nivel de recunoaștere sau cu mai multe);
  • modul în care este tratată educația religioasă (state cu educație religioasă confesională vs neconfesională, opțională vs obligatorie, susținută de stat sau „privatizată” etc.*conform „Statul și Cultele religioase” – Ediția 2018, Secretariatul de Stat pentru Culte)

Conținutul relației Stat – Biserică în țările membre ale Uniunii Europene, conform US Department of State (International Religious Freedom Report for 2017), se definește astfel:

Austria: Legislația permite înființarea a trei categorii de grupuri religioase recunoscute de stat (cu drepturi și privilegii diferite): societăți religioase, comunități confesionale religioase și asociații religioase. Există 16 societăți religioase (forma superioară, cu cele mai multe drepturi și privilegii), printre care Biserica Romano-Catolică, Bisericile Protestante (Luterană și Presbiteriană), Biserica Ortodoxă Răsăriteană etc. Societățile religioase au statut de corporații publice. Conform acestui statut, au următoarele drepturi/privilegii: finanțarea de la bugetul public a activităților de educație religioasă în școlile publice/private, scutirea de taxe/impozite. Această scutire se acordă în doar două situații: donațiile nu sunt impozitate; clădirile dedicate activității de cult și administrative nu sunt impozitate. Statul finanțează educația religioasă a elevilor care aparțin doar de cele 16 societăți religioase recunoscute, atât în școlile publice, cât și în cele private (inclusiv cele aparținând respectivelor societăți religioase). Nu se alocă fonduri de la bugetul public pentru plata salariilor clerului religios, personalului administrativ bisericesc etc.

Belgia: Guvernul recunoaște oficial Catolicismul, Protestantismul (Evangheliștii și Penticostalii), Iudaismul, Anglicanismul, Islamul, Orthodoxia (Greacă și Rusească) și umanismul secular (inclus în legislația cu privire la funcționarea formelor de viață religioasă/filosofică). Statul asigură plata salariilor și pensiilor personalului clerical al cultelor recunoscute oficial. Finanțarea se asigură la nivel de „case de rugăciune” (biserică) și este condiționată de: transparență și legalitate în activitatea financiar-contabilă, renunțarea la finanțări primite din afara țării, respectarea normelor legale cu privire la funcționarea clădirii unde se desfășoară activitatea religioasă. Educația religioasă și/sau umanistă în școlile publice este permisă, cu respectarea neutralității față de alte religii și la cererea părinților elevilor, iar salarizarea profesorilor este asigurată din bugetul public. Se alocă fonduri de la bugetul public pentru plata salariilor clerului religios.

Bulgaria: Constituția proclamă separarea instituțiilor religioase de stat. Creștinismul Ortodox Răsăritean este proclamat ca fiind religia tradițională a țării, Biserica Ortodoxă Bulgară fiind exceptată de la procedurile de înscriere ca entitate religioasă la nivelul autorității guvernamentale. Legislația permite autorității statale să finanțeze funcționarea BOB și a cultelor recunoscute de stat, dar nu definește în detaliu modalitățile de finanțare. În școlile publice pot fi organizate ore de educație religioasă. Salarizarea profesorilor poate fi făcută de școală (dacă există solicitări din partea părinților a minim 8 elevi/clasă), din banii publici, dacă are sumele necesare, iar în situație contrară, se acceptă ca salarizarea să fie făcută de un sponsor și/sau de cultul religios respectiv. Cultele religioase pot organiza instituții de învățământ proprii (școli și universități) cu respectarea standardelor de educație seculară stabilite de guvern. Se alocă parțial fonduri de la bugetul public pentru plata salariilor clerului religios, personalului administrativ bisericesc etc.

Croația: Legislația favorizează Biserica Romano-Catolică (printre cele 54 de comunități religiose recunoscute de stat). Statul asigură scutirea de taxe/impozite pentru Biserica Romano-Catolică, salarizarea și pensiile clerului catolic, finanțarea educației religioase catolice în școlile publice. Cultele religioase sunt scutite de taxa la cumpărarea proprietăților imobiliare, de impozitul pe profit/capitalul dobândit, de taxa pe donații. Statul recunoaște căsătoria religioasă oficiată de cultele religioase recunoscute și o asimilează cu căsătoria civilă. În școlile publice se oferă opțional educație religioasă, la cerere părinților elevilor. Nu se alocă fonduri de la bugetul public pentru plata salariilor clerului religios, personalului administrativ bisericesc etc. (cu excepția Bisericii Romano-Catolice).

Cipru: Constituția recunoaște Bisericii Ortodoxe Grecești Autocefale a Ciprului dreptul exclusiv de a-și reglementa și administra treburile interne și proprietățile. Legislația impune BOGAC să plătească taxe și impozite pe activitățile comerciale. Guvernul asigură suport financiar pentru funcționarea moscheilor de pe teritoriul național. Cultele religioase recunoscute pot primi susținere financiară de la stat pentru activități educaționale, culturale și filantropice. Nu se alocă fonduri de la bugetul public pentru plata salariilor clerului religios, personalului administrativ bisericesc etc.

Cehia: Legislația acordă recunoaștere pentru două tipuri de comunități religioase: grupuri religioase de minim 300 de membri (acestea sunt scutite de taxele pe venit, pe depozitele bancare, pe donațiile membrilor, dar sunt obligate să prezinte rapoarte publice de activitate și financiar-contabile anuale); grupuri religioase de minim 0,1% din totalul populației țării, care au funcționat ca grupuri mici cel puțin 10 ani (acestea primesc scutirile de taxe sus-amintite și în plus au acces la subvenții de la bugetul public, pot oficia căsătorii religioase recunoscute de stat și asimilate cu căsătoriile civile, pot avea clerici în Armată și penitenciare; totodată, pot să aplice la autoritatea guvernamentală pentru a obține dreptul de predare a educației religioase în școlile publice; salarizarea profesorilor de religie este asigurată de școală, în limita resurselor, iar dacă școala nu are resurse, se asigură de către cultul religios respectiv; educația religioasă nu este obligatorie și se organizează dacă există minim 7 elevi care solicită/clasă și doar pentru aceștia). Nu se alocă fonduri de la bugetul public pentru plata salariilor clerului religios (excepție preoții militari și din penitenciare), personalului administrativ bisericesc etc.

Danemarca: Constituția proclamă Biserica Evanghelică Luterană ca biserică națională. Aceasta este finanțată de stat, iar Monarhul țării trebuie să fie membru al BEL. Sursele de finanțare pentru BEL sunt subvențiile de stat și un sistem de deducere din impozitul pe venit care permite alocarea voluntară (de către membri BEL) a unei părți din acest impozit către BEL. Aproximativ 86% din sursele de finanțare a BEL au provenit de la alocarea voluntară de către membri BEL, restul de 14% fiind din subvențiile de stat. BEL și cultele recunoscute de stat au dreptul de a emite certificate de botez (sau echivalentul), de căsătorie religioasă (asimilată cu căsătoria civilă) și certificate de deces, au dreptul de a administra propriile cimitire, sunt scutite de TVA, sunt scutite de taxa pe donații. În școlile publice este obligatorie educația religioasă evanghelic-luterană, iar profesorii de religie sunt salarizați de stat. Elevii de altă religie pot să nu participe la ora de religie. Nu se alocă fonduri de la bugetul public pentru plata salariilor clerului religios, personalului administrativ bisericesc etc. (cu excepția Bisericii Evanghelice Luterane).

Estonia: Constituția afirmă că nu există o biserică de stat în Estonia. Legislația recunoaște existența a două grupuri religioase: asociații religioase (biserici, congregații, uniuni de congregații și mânăstiri) și societăți religioase (organizații de voluntari care desfășoară activități de natură religioasă în afara formelor tradiționale practicate în asociațiile religioase). Cultele religioase recunoscute de stat sunt scutite de TVA și de taxele pe venit. Statul asigură salarizarea preoților din Armată și penitenciare. În școlile publice se oferă, opțional, educație religioasă primară, iar salarizarea profesorilor (laici sau clerici ai cultelor recunoscute) este asigurată din bugetul public. Nu se alocă fonduri de la bugetul public pentru plata salariilor clerului religios, personalului administrativ bisericesc etc.

Finlanda: cetățenii care sunt membri ai Bisericii Evanghelice Luterane a Finlandei și ai Bisericii Ortodoxe Finlandeze sunt obligați la plata unei „taxe pentru biserică”, în procent de aproximativ 1%-2% din venitul realizat. Persoanele care nu doresc să plătească taxa, au obligația să renunțe oficial la calitatea de membri ai bisericilor respective, printr-o cerere adresată autorității guvernamentale. BELF, BOF și alte culte religioase recunoscute de stat pot aplica pentru obținerea de subvenții din partea statului. BELF și BOF au dreptul de a înregistra oficial nașteri, căsătorii și decese, în colaborare cu Registrul Civil al Statului. Școlile publice asigură educația religioasă în conformitate cu religia elevilor. Elevii cu vârsta de 18 ani pot decide dacă participă la ora de religie sau la ora de educație civică. Se alocă fonduri de la bugetul public (obținute prin sistemul „taxei pentru biserică) pentru plata salariilor clerului religios, personalului administrativ bisericesc etc.

Franța: Constituția țării definește statul francez ca fiind republică seculară. Activitatea religioasă se desfășoară sub forma unor asociații religioase, care desfășoară exclusiv activități religioase (scutite de taxe și impozite) și/sau asociații cultural-religioase, care pot desfășura și activități  non-profit și economice-cu profit (ambele supuse taxelor și impozitelor). În 2017 existau următoarele asociații ale cultelor religioase excluse de la plata taxelor/impozitelor: 109 asociații Protestante, 100 asociații Catolcie, 50 asociații ale Martorilor lui Iehova, 30 asociații ale Musulmanilor și 15 asociații ale Evreilor. Statul nu aplică taxe/impozite asupra clădirilor cu destinație religioasă (mai ales clădirilor de patrimoniu). Statul francez este proprietarul tuturor clădirilor cu destinație religioasă construite ulterior anului 1905. Învățământul public este secular, iar în școlile publice sunt interzise simbolurile religioase, atât ca decor, cât și purtate de profesori, elevi, părinți. Școlile private, inclusiv cele înființate de asociațiile religioase, pot primi finanțări din partea statului și nu sunt supuse, în activitatea internă, reglementărilor cu privire la educația/viața religioasă. Nu se alocă fonduri de la bugetul public pentru plata salariilor clerului religios, personalului administrativ bisericesc etc.

Germania: Constituția interzice existența unei biserici de stat. Cultele religioase care primesc recunoașterea de corporații publice legale (CPL) pot primi subvenții publice și pot desfășura activități religioase în Armată, spitale publice și penitenciare. Cultele religioase pot primi și statutul de asociații non-profit și beneficiază de scutiri de taxe pe venituri. Cultele religioase recunoscute ca CPL au dreptul să solicite membrilor realocarea de până la 9% din suma totală a impozitului pe venit datorat statului. Totodată, CPL pot primi subvenții de la stat pentru salarizarea clerului din Aramtă, spitale publice și penitenciare, pentru profesorii de religie din școlile publice. Se alocă limitat fonduri de la bugetul public pentru plata salariilor clerului religios, personalului administrativ bisericesc etc.

Grecia: Constituția recunoaște Bisericii Ortodoxe din Grecia caracterul de religie predominantă. Legislația favorizează Biserica Ortodoxă din Grecia, dar oferă scutiri de taxe/impozite și celorlalte culte recunoscute de stat. Proprietățile și activitățile nonreligioase desfășurate de culte sunt supuse impozitării, excepție făcând cele ale așezămintelor mânăstirești de la Muntele Athos. Educația religioasă creștin-ortodoxă este inclusă în programa școlară pentru clasele primare și gimnaziale, în școlile publice.
Clericii ortodocși (aproximativ 9.000 de clerici) au statut de funcționari publici și primesc salarizare integrală de la bugetul public.

La începutul lunii noiembrie 2018, guvernul condus de socialistul ateu Alexis Tsipras, a negociat cu Arhiepiscoul Ieronimus reformarea sistemului de subvenționare a Bisericii Ortodoxe din Grecia de către stat. Conform acordului inițial, statul urma să retragă finanțarea salariilor pentru clerici și să constituie un fond cu sumă fixă (aproximativ 200 mil. Euro) alimentat de la bugetul public pe care Biserica să-l folosească la salarizarea clericilor, indiferent de numărul acestora. Totodată, proprietățile aflate în litigiu urmau a fi admnistrate în comun de către Biserică și Stat, prin intermediul unor societăți comerciale mixte. Proprietățile nonreligioase ale Bisericii ar fi fost supuse impozitării de către stat.
La mijlocul lunii noiembrie 2018, Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe din Grecia a respins textul acordului negociat cu statul grec și a solicitat continuarea negocierilor. Situația relației dintre Biserică și Stat, în Grecia, rămâne incertă și tensionată, pe fondul unei crize economice severe în care țara se află de aproximativ cinci ani.

Ungaria: Constituția recunoaște rolul Creștinismului în prezervarea națiunii ungare. Legislația recunoaște existența a două tipuri de comunități religioase: biserici încorporate (care colaborează direct cu statul în realizarea unor obiective comune) și organizații religioase. Bisericile încorporate (și instituțiile filantropice, de caritate și educaționale înființate de acestea) primesc subvenții de la bugetul public pentru serviciile publice realizate (servicii sociale, servicii de sănătate, servicii educaționale), în funcție de numărul persoanelor care au beneficiat de respectivele servicii. Același mecanism se aplică și în cazul instituțiilor de învățământ aparținând bisericilor încorporate, subvențiile fiind calculate în funcție de numărul de elevi. Cetățenii pot aloca, din impozitul pe venit datorat statului, 1% pentru bisericile încorporate și 1% pentru organizațiile religioase. Donațiile nu sunt impozitate. Veniturile oficialilor bisericilor încorporate sunt scutite de impozitare, în anumite condiții stabilite de lege. Ambelor tipuri de comunități religioase le este interzis să cumpere terenuri agricole.

Bisericile încorporate pot primi teren agricol sub forma de donații sau prin testament. Bisericile Catolică, Luterană și Reformată primesc, din oficiu, dreptul de a avea preoți militari salarizați de stat. Celelalte biserici încorporate trebuie să solicite aprobare de la autoritatea guvernamentală. Nu există preoți de penitenciare și este necesară o solicitare de aprobare de la autoritatea guvernamentală. Bisericile încorporate primesc, din oficiu, dreptul de a realiza servicii religioase în spitale, cu salarizare de la stat. În școlile publice este obligatorie, până la clasa a VIII-a, o oră/săptămână de educație religioasă (predată de reprezentanți atestați a bisericilor încorporate) sau de educație etică (predată de profesorul școlii). Școlile private înființate de bisericile încorporate pot primi finanțare de la bugetul public, dacă urmează o procedură de acreditare. Se alocă limitat fonduri de la bugetul public pentru plata salariilor clerului religios, personalului administrativ bisericesc etc.

Irlanda: Constituția țării face referire la Sfânta Treime, la Iisus Hristos și la Dumnezeu, textul fiind întemeiat pe credința creștină, dar interzicând orice discriminare de natură religioasă. Legislația nu solicită o procedură administrativă pentru înființarea/funcționarea cultelor religioase. Acestea pot beneficia de scutire la plata taxelor/impozitelor prin înregistrare la Ministerul de Finanțe ca ONG-uri sau asociații de caritate/filantropie. Scutirea se acordă doar dacă activitățile desfășurate sunt exclusiv de natură filantropică și de caritate, activități care sunt supuse controlului unei autorități statale specializate. Pentru a beneficia de scutirea de taxe/impozite, ONG-urile cultelor religioase au obligația de a folosi proprietățile și veniturile exclusiv pentru activitățile filantropice/de caritate. Școlile religioase naționale (care sunt private) primesc finanțare de la bugetul public pentru marea parte a cheltuielilor cu salariile și clădirile, iar elevii primesc o indemnizație de la stat. Educația religioasă în școlile publice este opțională, iar profesorii de religie sunt salarizați de stat. Nu se alocă fonduri de la bugetul public pentru plata salariilor clerului religios, personalului administrativ bisericesc etc.

Italia: Constituția proclamă că Biserica Romano-Catolică și Statul italian sunt entități independente ale căror relații sunt reglementate prin tratate și prin Concordatul semnat de guvernul italian cu Vaticanul. Cultele religioase recunoscute de stat, inclusiv Biserica Romano-Catolică, beneficiază de anumite scutiri de la plata de taxe/impozite. Cultele religioase (cu excepția Bisericii Romano-Catolice a cărei funcționare este reglementată prin Concordat) sunt supuse monitorizării din partea unei autorități guvernamentale. Prin acorduri semnate, cultele religioase recunoscute, inclusiv Biserica Romano-Catolică, primesc acces în spitale de stat, penitenciare și unități militare pentru oficierea unor servicii religioase, primesc fonduri constituite din alocarea voluntară de către cetățeni a unui procent de 0,8% din suma datorată statului pentru impozitul pe venit. Doar Biserica Romano-Catolică are dreptul, prin lege, să selecționeze profesori care să predea ora de religie săptămânală în școlile publice și a căror salarizare este asigurată de stat. Se alocă fonduri de la bugetul public (obținute prin sistemul „taxei pentru biserică) pentru plata salariilor clerului religios, personalului administrativ bisericesc etc.

Letonia: Constituția proclamă separarea Bisericii de Stat. Legislația recunoaște opt grupuri religioase tradiționale (care beneficiază de un supliment de drepturi și faciltăți față de alte organizații religioase care funcționează în țară): Luterani, Catolici, Creștinii Ortodocși Letoanieni, Vechii Credincioși, Baptiștii, Metodiștii, Adventiștii de Ziua a Șaptea și Evreii. Aceste opt grupuri religioase tradiționale au dreptul de a organiza educație religioasă în școlile publice și de a căsătoria religioasă fără oficierea, în prealabil, a căsătoriei civile. Cele opt grupuri tradiționale și celelate organizații religioase au dreptul de a obține finanțări publice pentru restaurarea clădirilor religioase, de a fi scutite de taxe pentru donații, de a oficia servicii religioase în unități militare, spitale de stat, penitenciare și instituții publice. Educația religioasă în școlile publice este finanțată de stat, dacă la nivelul unei clase există un minim de 10 elevi care solicită ora de religie. Toate cultele religioase recunoscute de stat au obligația de a prezenta autorității guvernamentale un raport anual detaliat cu privire la activitatea desfășurată și la situația financiar-contabilă. Nu se alocă fonduri de la bugetul public pentru plata salariilor clerului religios, personalului administrativ bisericesc etc.

Lituania: Constituția prevede că nu există religie de stat. Legislația recunoaște trei tipuri de grupuri religioase: Comunități religioase, asociații religioase (formate din minim două comunități religioase sub aceeași conducere) și centre religioase (care cuprind mai multe asociații religioase). Statul recunoaște nouă grupuri religioase tradiționale: Romano-Catolică, Greco-Catolică, Evanghelică Luterană, Evanghelică Reformată, Ortodoxă Rusă, Vechii Credincioși, Evreii, Musulmanii Suniți și Karaită. Aceste grupuri tradiționale au dreptul: să realizeze căsătorii recunoscute de stat, să înființeze școli private, să ofere instruire religioasă în școlile publice, să primească subvenții anuale din bugetul public, să dețină personal clerical în Armată, instituții publice de asistență socială și spitale de stat (salarizare asigurată de stat). Totodată, pentru grupurile tradiționale, statul oferă plata asigurărilor sociale și de sănătate pentru clerici, lucrători religioși și membri ai ordinelor monahale, iar grupurile religioase tradiționale nu sunt obligate să plătească taxele de asigurări sociale și de sănătate pentru clerici și majoritatea celorlalți lucrători religioși și membrii ordinelor monahale. Grupurile religioase care nu au statut de „tradiționale” nu beneficiază de aceste drepturi. Subvențiile primite de grupurile religioase tradiționale sunt condiționate de numărul de credincioși, iar sumele nominale nu sunt mari (în 2017, comunitățile religioase tradiționale au primit subvenții de aproximativ 700.000 euro). Educația religioasă în școlile publice este finanțată de stat, profesorii de religie și/sau preoții și călugării care predau ora de religie fiind salarizați din bugetul public. Școlile înființate de grupurile religioase tradiționale, acreditate de stat, primesc subvenții publice în funcție de numărul de elevi. Se alocă parțial fonduri de la bugetul public pentru plata salariilor clerului religios, personalului administrativ bisericesc etc.

Luxembourg: Legislația recunoaște șase comunități religioase: Biserica Romano-Catolică, Bisericile Ortodoxe Rusă, Română și Sârbă (ca o singură comunitate), Biserica Anglicană, Biserica Reformată Protestantă Luxembourgului și Biserica Protestantă a Luxembourgului (ca o singură comunitate). Comunitatea Evreiască și Comunitatea Musulmană. Subvențiile primite de la bugetul public sunt condiționate de numărul de credincioși înregistrat oficial. În anul 2016, subvențiile alocate celor șase comunități religioase recunoascute au fost: Biserica Romano-Catolică (6,75 mil. Euro), Bisericile Ortodoxe Rusă, Română și Sârbă (285.000 euro), Biserica Reformată Protestantă Luxembourgului și Biserica Protestantă a Luxembourgului (450.000 euro), Biserica Anglicană (125.000 euro), Comunitatea Evreiască (315.000 euro) și Comunitatea Musulmană (450.000 euro). Din anul școlar 2017-2018, educația religioasă a fost eliminată din școlile publice și înlocuită cu „Educație pentru Viață și Societate”. Se alocă parțial fonduri de la bugetul public pentru plata salariilor clerului religios, personalului administrativ bisericesc etc.

Malta: Constituția stabilește Catolicismul ca fiind religia de stat și declară că Biserica Catolică are „datoria și dreptul de a preda care principii sunt corecte și care sunt greșite." Grupurile religioase au posibilitatea să se înregistreze ca organizații de voluntari la autoritatea guvernamentală. După înregistrare pot accesa finanțări și subvenții de la Oficiul pentru Organizațiile de Voluntari, dar nu primesc scutiri de taxe/impozite. Educația religioasă catolică este obligatorie în școlile publice. Elevii pot solicita să nu participe la ora de religie și să participe la ora de educație etică. Se alocă parțial (cu excepția Bisericii Romano-Catolice care este finanțată integral de stat) fonduri de la bugetul public pentru plata salariilor clerului religios, personalului administrativ bisericesc etc.

Olanda: Legislația permite înființarea instituțiilor religioase, conform unor proceduri minimale, cu obligația ca activitatea lor să fie non-profit (fără elemente de natură economică) pentru a beneficia de scutire de taxe și impozite. În anumite condiții, statul finanțează școlile private religioase, instituțiile religioase de filantropie și caritate (inclusiv centre de sănătate). În școlile publice se oferă ore de educație religioasă multiconfesională (informații despre religiile țării și ale lumii). Educația religioasă este permisă în școlile publice, dar nu este obligatorie. Școlile private înființate de instituțiile religioase sunt libere să se organizeze, cu respectarea legislației naționale. Nu se alocă fonduri de la bugetul public pentru plata salariilor clerului religios, personalului administrativ bisericesc etc.

Polonia: Constituția proclamă egalitatea drepturilor de care beneficiază cultele religioase. Relația cu Biserica Romano-Catolică este reglementată conform tratatelor internaționale (Concordat) semnate cu Vaticanul. Legislația recunoaște 15 grupări religioase principale, iar 11 dintre acestea au dreptul de a oficia căsătoria religioasă fără existența, în prealabil, a căsătoriei civile. La acestea se adaugă încă 165 de grupări religioase înregistrate și cinci organizații religioase recunoscute. Există structuri mixte de colaborare formate din reprezentanții Bisericii Romano-Catolice și cei ai statului polonez. Grupările religioase recunoscute sunt scutite de taxele de import, de impozitul pe proprietate, de impozitul pe veniturile din educație, științifice, culturale și juridice, iar reprezentanții acestora sunt, de asemenea, scutiți de impozitul pe venit și pe proprietate. Totodată, grupările religioase recunoscute au dreptul de a achiziționa proprietăți și de a preda religia în școlile publice. Se alocă parțial fonduri de la bugetul public pentru plata salariilor clerului religios, personalului administrativ bisericesc etc.

Portugalia: Legislața permite înființarea de biserici, culte religioase, asociații/fundații/instituții religioase, conform unei proceduri detaliate pe care o aplică Ministerul de Justiție. Entitățile religioase trebuie să constituie „corporații religioase” pentru a beneficia de scutirea de taxe și impozite. Preoții din Armată, spitalele de stat și penitenciare sunt salarizați integral de la bugetul public. Cultele religioase care funcționează fără întrerupere minim 30 de ani pe teritoriul țării sau au primit recunoaștere internațională fără întrerupere minim 60 de ani, primesc statut de „religie stabilită în țară”. În temeiul acestui statut, pot semna cu statul diferite acorduri de colaborare la nivel național, iar ceremonia religioasă de la căsătorie este recunoscută oficial de stat (echivalată cu căsătoria civilă). Totodată, cultele religioase care dobândesc acest statut pot primi suport financiar pentru salarizarea personalului clerical și administrativ bisericesc. În școlile publice de nivel secundar, se oferă informații generale despre religie, într-o oră dedicată. Dacă într-o clasă există un număr minim de 10 elevi care doresc educație religioasă specifică (conform cu religia de apartenență), aceștia pot urma educație religioasă, cu profesor plătit din bugetul public și instruit/alocat de către cultul religios respectiv. Se alocă fonduri de la bugetul public pentru plata salariilor clerului religios, personalului administrativ bisericesc etc. cultelor care au primit statutul de „religie stabilită în țară” și în condiții strict definite de acordul de colaborare semnat cu statul.

Slovacia: Constituția consacră separarea Bisericii de Stat. Sunt recunoscute 18 Biserici și grupuri religioase. Prin Concordatul semnat cu Vaticanul, Biserica Romano-Catolică are dreptul de a înființa instituții catolice de educație religioasă și de a avea preoți militari salarizați de stat. Celelate grupuri religioase beneficiază de aceleași drepturi. Educația religioasă în școlile publice este asigurată, conform opțiunii religioase a elevilor, iar salariile profesorilor de religie sunt asigurate de stat.  Nu se alocă fonduri (cu excepția preoților militari) de la bugetul public pentru plata salariilor clerului religios, personalului administrativ bisericesc etc.

Slovenia: Constituția consacră egalitatea în drepturi a cultelor religioase și separarea lor de Stat. Cultele religioase trebuie să se înregistreze la autoritatea guvernamentală și beneficiază de următoarele drepturi: să oficieze servicii religioase în Armată, spitale de stat, penitenciare și centre sociale de stat, să-și deducă TVA-ul, să primească o cofinanțare pentru plata asigurărilor sociale ale clerului, să solicite anumite beneficii sociale pentru lucrătorii din structurile proprii. În școlile publice se oferă informații generale despre religie și se predă oră specială despre Holocaust. Educația religioasă specifică poate fi realizată în școlile publice și private de către reprezentanții cultelor doar prin voluntariat (nesalarizați) și în afara orelor de curs. Nu se alocă fonduri de la bugetul public pentru plata salariilor clerului religios, personalului administrativ bisericesc etc.

Spania: În Constituție se afirmă că: „Nicio religie nu va avea un caracter de stat, dar autoritățile publice trebuie să țină seama de credințele religioase spaniole din societate și, în consecință, să mențină relații de cooperare adecvate cu Biserica Catolică și alte denominațiuni.” De menționat că Biserica Romano-Catolică este singurul grup religios menționat explicit în Constituția Spaniei. Grupurile religioase care se înregistrează la autoritatea guvernamentală pot funcționa legal și pot încheia acorduri de colaborare cu statul. Aceste acorduri sunt obligatorii din punct de vedere juridic și oferă grupurilor religioase anumite scutiri de taxe, capacitatea de a cumpăra și de a vindeți proprietăți, de a deschide case de cult și de a conduce alte afaceri legale, oferă recunoașterea  căsătoriilor religioase, prezența profesorilor de religie în școlile publice, a preoților în spitalele de stat, Armată și penitenciare. Prin aceste acorduri, grupurile religioase devin eligibile pentru subvenții guvernamentale. Biserica Romano-Catolică beneficiază de toate aceste drepturi reglementate prin Concordatul semnat cu Vaticanul.

Statul finanțează serviciile religioase oficiate în penitenciare de către Biserica Romano-Catolică și Comunitatea Musulmană. În regiunile Madrid și Catalonia sunt implementate acorduri care permit finanțarea serviciilor religioase oficiate în spitalele de stat și penitenciare de către grupările religioase. Statul recunoaște căsătoria religioasă oficiată de grupările religioase. Educația religioasă în școlile publice este organizată, cu subvenție de la stat pentru salariile profesorilor, de către Catolici, Protestanți și Musulmani. Ora de religie se organizează, dacă există solicitare din partea unui număr minim de 10 elevi/clasă; nu este obligatorie, dar elevii care nu optează pentru educația religioasă sunt obligați să urmeze un curs de educație etică, civică și de istoria religiilor. Clerul catolic poate include timpul petrecut în misiuni în străinătate în calcule pentru asigurările sociale și să solicite un credit pentru pensie pentru limită de vârstă de cel mult 38,5 ani de serviciu. Clerul protestant este eligibil pentru a primi de la stat prestații de asigurări sociale, inclusiv asigurarea de sănătate și o pensie de pensie acordată de guvern, credit maxim de 15 ani de serviciu, dar cerințele de eligibilitate pentru pensie pentru acești clerici sunt mai stricte decât pentru clerul catolic. Se alocă parțial fonduri de la bugetul public pentru plata salariilor clerului religios, personalului administrativ bisericesc etc.

Suedia: Legislația stabilește că grupările religioase care se înregistrează la autoritatea guvernamentală beneficiază de scutiri de taxe/impozite în regim de ONG-uri și pot accesa subvenții de stat. Grupările religioase acreditate colectează (cu ajutorul sistemului fiscal al statului, în schimbul unei taxe achitate către stat) taxa de membru de la cetățenii care s-au declarat oficial membri ai cultului respectiv, în cuantum mediu de 1% din venitul realizat. Statul asigură subvenții pentru cultele religioase acreditate, în funcție de numărul de membri înregistrați oficial. Biserica Suediei (protestantă) beneficiază de o poziție privilegiată în relația cu statul. Preoții militari din Armată trebuie să fie membri ai Bisericii Suediei și sunt salarizați de stat. În școlile publice se predă istoria religiilor. Părinții au dreptul de a înscrie copiii la școli religioase care sunt susținute financiar parțial de stat. Unele școli publice oferă posibilitatea ca grupările religioase să organizeze educație religioasă, voluntar (fără salarizare) și în afara orelor de curs. Se alocă fonduri de la bugetul public (obținute prin sistemul „taxei de membru” și din subvenții parțiale) pentru plata salariilor clerului religios, personalului administrativ bisericesc etc. 

(VA URMA)

Niciun comentariu: