Ziua Naţională a României reale este 10 Mai - Ziua Regalităţii Româneşti. Nu voi insista pe acest adevăr, confirmat de Istorie cu probe şi argumente de netăgăduit. Voi mărturisi, însă, la ceas de sfântă sărbătoare, despre loialitatea şi jertfa Regalităţii Româneşti pentru prosperitatea şi demnitatea Românilor, ca necesară mărturie în calea tinerilor noştri, al căror suflet este otrăvit de minciunile unui sistem necreştin şi anti-românesc ce ne distruge Neamul şi Statul începând din ziua nefastă a proclamării prin forţa tancurilor lui Stalin, a Republicii Populare Române - bunica criminală a Republicii în care avem astăzi nefericirea să trăim.
Regii României şi Monarhia Constituţională au făurit România modernă şi europeană. Regii României şi Monarhia Constituţională ne-au dăruit Independenţa de Stat, modernizarea societăţii româneşti, prima Constituţie modernă, primele instituţii de stat europene şi civilizatoare. Regalitatea Românească ne-a lăsat moştenire un Stat Naţional şi Unitar care cuprindea în graniţele sale pe aproape toţi românii trăitori în spaţiul est-european şi balcanic. Monarhia Constituţională a sprijinit pe deplin Biserica Ortodoxă Română în demersul înfiinţării Patriarhiei Române, ca o încununare spirituală a unităţii naţionale şi statale. La mijlocul secolului XX, Casa Regală a României, după rătăcirile şi trădările comise de Regele Carol II, singurul nevrednic membru al Regalităţii Româneşti, a luptat împotriva demonului comunist, prin eforturile şi curajul Majestăţii Sale Regele Mihai I al României. Lupta Majestăţii Sale Regele împotriva instaurării dictaturii staliniste a eşuat însă, în ciuda curajului Regelui şi a elitelor româneşti care s-au ridicat împotriva comunismului, prin trădarea cinică, ruşinoasă şi sângeroasă comisă de statele democratice occidentale, cu precădere de Wiston Churchill, cel care a împărţit Europa de Est cu Stalin, pe un petic de hârtie.
Ce a oferit însă Republica acestui neam oropsit?
Republica înseamnă crimele odioase comise în Gulagul Românesc, în vremea R.P.R., miile de elevi, studenţi, ţărani, muncitori, preoţi, ofiţeri, scriitori, profesori, ingineri, întreprinzători, oamenii de elită ai societăţii româneşti asasinaţi în închisorile şi lagărele de exterminare ale dictaturii comuniste.
Republica înseamnă otrăvirea sufletului românesc cu... (articol integral - BLOGURILE ADEVĂRUL -)