sâmbătă, 11 aprilie 2015

Picături de Lumină pentru Noaptea de Înviere


Noaptea de Înviere... Anul Domnului 2015... 
Gândeam să vă dăruiesc un cuvânt de învăţătură despre viaţă, dar nimic de la mine nu vă pot dărui, căci prea puţine îmi sunt cunoscute şi duhul meu e slab... rostesc pentru voi doar rugăciune către Dumnezeu, Tatăl nostru, izvorul vieţii noastre, care ne-a dăruit trup şi suflet în pântecele mamei noastre... 
Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă prigonesc, ca să fiţi fiii Tatălui vostru Celui din ceruri, că El face să răsară soarele şi peste cei răi şi peste cei buni şi trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.” (Sfânta Evanghelie după Matei V, 45) 
Gândeam să vă dăruiesc mila mea, dar are puţine roade şi e lumească... aşez mila mea pentru voi pe altarul bisericii, acolo unde mila lui Hristos se revarsă pentru veşnicia noastră, mereu şi mereu, în fiecare Sfântă Liturghie... 
Păziţi-vă întru dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi mila Domnului nostru Iisus Hristos, spre viaţă veşnică.” (Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iuda 21)
Gândeam să vă dăruiesc un gând despre adevăr, dar adevărul meu este al omului păcătos... vă chem alături de mine să călătorim spre Adevăr întru Duhul Sfânt... 
Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaşte; voi Îl cunoaşteţi, că rămâne la voi şi în voi va fi!” (Sfânta Evanghelie după Ioan XIV, 17)
Gândeam să vă dăruiesc dragostea mea... şi v-o dăruiesc, deşi este puţină şi lumească... e singura mea jertfă pe care pot să o aduc în Noaptea de Înviere, lui Hristos... 
”De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi de aş avea darul proorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de aş avea atâta credinţă încât să mut şi munţii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Şi de aş împărţi toată avuţia mea şi de aş da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi foloseşte. 
Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă.
Dragostea nu cade niciodată. Cât despre proorocii - se vor desfiinţa; darul limbilor va înceta; ştiinţa se va sfârşi; Pentru că în parte cunoaştem şi în parte proorocim. Dar când va veni ceea ce e desăvârşit, atunci ceea ce este în parte se va desfiinţa. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil; judecam ca un copil; dar când m-am făcut bărbat, am lepădat cele ale copilului.
Căci vedem acum ca prin oglindă, în ghicitură, iar atunci, faţă către faţă; acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaşte pe deplin, precum am fost cunoscut şi eu. Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea.” (Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel XIII 1-13)
Credinţă în Hristos, nădejde în Înviere şi dragoste pentru Dumnezeu şi semenii voştri vă doresc ca roade sufleteşti în Noaptea de Înviere, Anul Domnului 2015...
HRISTOS A ÎNVIAT!
***
Gânduri dăruite și cititorilor mei de pe BLOGURILE ADEVĂRUL.

Niciun comentariu: