luni, 16 ianuarie 2012

Dialog pentru statul de drept românesc

ASOCIAȚIA PRO DEMOCRAȚIA - COMUNICAT DE PRESĂ


Asociaţia Pro Democraţia (APD) susţine necesitatea stabilirii unui dialog deschis de către autorităţile publice cu protestatarii, îşi manifestă îngrijorarea în legătură cu actele de violenţă şi recomandă utilizarea unor mijloace de exprimare paşnice. De asemenea, considerăm cǎ protestul este una dintre formele fundamentale de exprimare a principiilor şi valorilor democratice de către cetăţeni, care nu ar trebui cenzurată de către stat.

În primul rând, având în vedere cǎ mişcǎrile de protest au fost determinate de unele mǎsuri de austeritate şi de politici publice care ar putea afecta negativ un procent semnificativ al populaţiei, considerǎm cǎ este de datoria autoritǎţilor publice responsabile sǎ deschidǎ un dialog constructiv care sǎ genereze soluţii viabile pentru dezvoltarea în condiţii de performanţă economică şi socială a statului.

În aceeaşi logică, factorul politic trebuie să fie deschis necondiţionat la dialog cu protestatarii, pentru a prelua mesajele acestora şi a deschide discuţii în vederea identificării unor soluţii constructive. Având în vedere că politicienii, de la nivel local şi central sunt reprezentanţi direcţi ai cetăţenilor care manifestǎ nemulţumiri, reiterăm importanţa dialogului direct, nemijlocit.

În al doilea rând, susţinem că actele de violenţă nu pot conduce sub nicio formă la soluţionarea unei situaţii de criză. De asemenea, considerăm că violenţele comise de către o parte dintre protestatari denaturează mesajul majorităţii şi conduc la distrugerea bunurilor proprietate publică şi privată. Credem că instituţiile abilitate să menţină ordinea publică trebuie să evite violenţele marginale sau inutile, care ar putea încălca regulile democratice şi în acelaşi timp să asigure într-un mod eficient siguranţa publică a cetăţeanului. În plus, cerem ca sancţionarea celor responsabili pentru generarea de nelinişti sociale să se producă în condiţiile legii, fără excese.

Având în vedere rolul organizaţiilor aparţinând societăţii civile, de a menţine dialogul între comunitate şi instituţiile publice, Asociaţia Pro Democraţia îşi arată interesul deschis de a deveni un mediator la solicitarea oricărei părţi interesate. În acelaşi sens, APD face un apel cǎtre alte organizaţii ale societăţii civile pentru a susţine protestul paşnic şi pentru a media acest dialog necesar între cetǎţeni şi clasa politicǎ.

Pentru detalii suplimentare, vǎ rugǎm sǎ îl contactaţi pe Septimius Pârvu, Director adjunct al Asociaţiei Pro Democraţia, la numǎrul de telefon: 0751.194.713 sau la adresa de e-mail: septimius.parvu@apd.ro.

Niciun comentariu: