luni, 23 martie 2015

Excelenţa Sa Emma Nicholson, Baroneasă de Winterbourne, şi Biserica lui Hristos din Oltenia


În plină campanie anti-clericală şi anti-BOR, declanşată atât de îndârjirea seculariştilor români, cât şi de erorile de comunicare ale unor dintre oficialii Bisericii, un important om politic al Uniunii Europene şi deopotrivă reprezentant de seamă al artistocraţiei britanice a sosit, la sfârşitul săptămânii trecute, în Cetatea Băniei pentru a omagia una dintre cele mai importante asociaţii de filantropie ale Bisericii noastre.

Excelenţa Sa Emma Nicholson, Baroneasă de Winterbourne şi membră a Camerei Lorzilor din Parlamentul Britanic a participat, în calitate de Membru de Onoare, la Adunarea Generală aniversară a Asociaţiei ”Vasiliada”, cu ocazia împlinirii a 14 ani de activitate filantropică a acestei organizaţii creştine patronate de Mitropolia Olteniei.

În prezenţa Excelenţei Sale Baroneasa Emma Nicholson şi a ÎPS Acad. Dr. Irineu, Mitropolitul Olteniei şi Arhiepiscopul Craiovei, în Aula „Mitropolit Nestor Vornicescu” din incinta Centrului de Restaurare, Conservare Patrimoniu şi Vizualizare al Arhiepiscopiei Craiovei au fost prezentate rezultatele celor 14 ani de activitate ai „Vasiliadei” în slujirea copiilor orfani, bolnavi, a săracilor şi tuturor celor pe care societatea şi statul nu au reuşit să le ofere ocrotire şi o viaţă demnă.
Nu voi insista asupra Raportului de activitate prezentat, nu este în intenţia mea să scriu un articol de propagandă, însă datoria de creştin îmi cere să vă ofer o sinteză a activităţii Asociaţiei „Vasiliada”, unde am onoarea să fiu membru, aşa cum a fost realizată într-un singur an din cei 14 ani de activitate, adică în anul 2014. Numai într-un singur, în 2014, Asociaţia „Vasiliada” a reuşit să administreze cu succes 9 aşezăminte sociale - care beneficiază de dotări la înalte standarde datorită fondurilor europene şi a resurselor financiare alocate de Biserică - să implementeze 9 proiecte sociale şi filantropiceoferind ajutor duhovnicesc, material şi financiar, prin intermediul acestor mecanisme de filantropie, pentru aproximativ 3000 de copii, tineri, bătrâni şi familii afectate de sărăcie din ţinuturile Olteniei. 3000 de semeni ai noştri au fost ajutaţi de „Vasiliada" care dispune de o resursă umană format din doar 46 de angajaţi şi 67 de voluntari!
Sunt cifre pe care unii le vor contesta, refuzând să accepte faptul că în Biserică există oameni care îşi fac datoria de creştini. Cum spuneam, nu insist pe aceste statistici, doar îi invit pe cei care nu cred adevărul din spatele cifrelor, să vină în Oltenia şi să viziteze aşezămintele noastre filantropice.
Adunarea Generală aniversară a „Vasiliadei” a oferit însă participanţilor ocazia unică de a fi martori la un magistral dialog şi schimb de idei între un ierarh al Bisericii Ortodoxe şi un creştin şi membru de marcă al aristocraţiei britanice pe tema relaţiei dintre Biserică şi Stat, o temă intens dezbătută de câteva luni în agora românească. (articol integral -BLOGURILE ADEVĂRUL-)

Niciun comentariu: