luni, 3 octombrie 2016

Diana mea - un nou începutDiana mea, scumpa mea soţie, reîncepe astăzi călătoria pe căile cunoaşterii şi slujirii lui Dumnezeu. Diana mea a luptat împotriva unei suferinţe trupeşti cu mare curaj, cu credinţă şi cu nădejde în Hristos, prin a cărui mare milă a dobândit vindecare şi puterea de a se reîntoarce ca slujitoare a lui Dumnezeu şi a oamenilor, adăugând la jertfa permanentă pe care o face pe altarul familiei, jertfa slujirii semenilor.

După aproximativ 13 ani de slujire în cadrul Arhiepiscopiei Craiovei, la Sectorul Social - o slujire frumoasă, smerită şi încărcată de multe fapte bune spre slujirea Bisericii lui Hristos şi în folosul copiilor bolnavi şi năpăstuiţi ai Olteniei - după câțiva ani de slujire ca asistent universitar și lector universitar la Facultatea de Teologie și Facultatea de Sociologie din Craiova şi după câteva luni de activitate în cadrul Primăriei Craiova, la Direcţia de Programe Europene - activitate întreruptă de încercarea prin care familia noastră a trecut - Diana mea, prin voia şi mila lui Dumnezeu, va sluji lui Dumnezeu şi oamenilor, ca asistent universitar, la Departamentul de Asistenţă Socială al Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie din Piteşti.

Comunitatea universitară din Pitești a primit-o pe Diana cu o bunăvoință creștinească și o mare dorință de împreună lucrare pe care îmi doream să le descopăr, la aceeași intensitate, și în orașul nostru, față de care noi ne-am făcut mereu datoria, însă voia lui Dumnezeu aceasta a fost și noi ne supunem înțelepciunii Lui.

Va fi un efort mare, atât pentru Diana, cât şi pentru familie - naveta între Craiova şi Piteşti, zile în săptămână departe de copii şi soţ etc. - însă avem nădejde în Hristos şi în folosul spre mântuire care ne este dăruit de această nouă călătorie a Dianei și familiei noastre spre slujirea și cunoașterea lui Dumnezeu.

Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate câte ne-a îngăduit să trăim - încercări, bucurii, ispite, oameni prieteni, oameni neprieteni, slăbiciuni și puteri - astfel încât Diana să purceadă pe această nouă cale de slujire și cunoaștere a lui Dumnezeu.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Niciun comentariu: