sâmbătă, 6 august 2011

Îți mulțumesc, Doamne, Dumnezeul meu...Prin mila lui Dumnezeu, azi, 6 August, Praznicul Împărătesc al Schimbării la Față a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se împlinesc doi ani de la ziua în care, prin mâinile Prea Sfințitului Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, cu binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, am primit darul Sfintei Taine a Preoției. 
Am călătorit doi ani din timpul veșniciei, am căzut prin păcatele mele, 
m-am ridicat prin mila lui Hristos.

Îți mulțumesc Doamne Dumnezeul meu că mi-ai îngăduit mie, un om rătăcit pe cărările vieții pământești, să fiu așezat lângă îngerii Tăi care împreună cu noi slujesc în altarele 
Bisericii lui Hristos.

Îți mulțumesc, Doamne, Dumnezeul meu că m-ai binecuvântat să fiu mereu la pragul dintre lumea de aici și lumea de dincolo, ca preot de spital, martorul suferinței celor bolnavi și muribunzi, dar și al vindecărilor minunate făcute de Fiul Tău, Iisus Hristos, Izvorul vindecărilor.

Îți mulțumesc, Doamne, Dumnezeul meu că după fiecare Sfântă Liturghie mă ierți și îmi dăruiești viață prin mila Ta și nu mă ucizi pentru păcatele mele.

Îți mulțumesc, Doamne, Dumnezeul meu că prin Sfânta Împărtășanie îmi vindeci rănile din suflet și din trup, îngăduindu-mi mie, făptură de lut, să mănânc Trupul și să beau Sângele Fiului Tău, Iisus Hristos, bucuria mea, viața mea, Cel Care mi-a dăruit viață veșnică și 
mă cheamă la mântuire.

Îți mulțumesc, Doamne, Dumnezeul meu că prin Duhul Tău cel Sfânt, Domnul de viață făcătorul, ai picurat în sufletul meu bucuria de a fi slujitorul Tău, făcându-mă părtaș Luminii Tale, pe care și eu, Doamne, Dumnezeul meu, după puținele mele puteri și slăbit de patimile mele, caut a o mărturisi semenilor mei.

Îți mulțumesc, Doamne, Dumnezeul meu că nu pentru păcatele mele ai socotit mie, soției mele și copiilor mei, ci din mila Ta cea nesfârșită ne-ai binecuvântat cu daruri sfinte: credința și pacea.

Îți mulțumesc, Sfântă Treime că mă îngădui în viață, păstrând mereu aprinsă picătura Luminii în sufletul meu și ocrotindu-mă de întunericul vrăjmașului.

Îți mulțumesc Doamne Dumnezeul meu, îți multumesc...